Autor Wątek: Zawody Test FBI (pistolet, rewolwer), 16.04 sobota, Makówka k.Grodziska Maz.  (Przeczytany 2241 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Old Cadet

  • kaliber forum .308"
  • ***
  • Wiadomości: 174
  • dostał głosów akceptacji 9
Zawody Test FBI (pistolet, rewolwer), 16.04 sobota, Makówka k.Grodziska Maz.

Zapraszamy na zawody pistoletowe „Test FBI”. Makówka, koło Grodziska Mazowieckiego, 16.04.16 sobota, początek godz. 10.
Byliśmy pierwszym klubem, który zorganizował w 2007 roku zawody wg procedury starego testu kompetencyjnego FBI opracowanego w 1997 roku. Test ten strzelaliśmy od tego czasu wielokrotnie, często z wynikami absolutnymi. Od roku 2013 FBI wprowadziło nowe wymagania. Staramy się podtrzymać tradycję i pierwsi w Polsce w roku 2014 zorganizowaliśmy zawody według „nowego” testu FBI. Po dwóch latach czas na powtórkę, jest wielu nowych kolegów, którzy nie mieli okazji się sprawdzić w tej konwencji, weteranom też przyda się ponowny sprawdzian, jest też rekord do poprawienia, bo najlepszy dotychczas wynik, to 59/60.
Jak wygląda test FBI z roku 2013 opisał dokładnie kolega Konrad Grottel w magazynie STRZAŁ w numerze 3-4/2014.
Wpisowe 50 zł. Test jest stosunkowo prosty zarówno pod względem wymagań czysto strzeleckich, jak też atletycznych oraz co do zasad bezpiecznego posługiwania się bronią. Dlatego można go polecić nawet mniej doświadczonym strzelcom dynamicznym.

Ba-Bach, Niewypał …


Test FBI “wzór 2013”

Regulamin zawodów

ZASADY  BEZPIECZEŃSTWA
1.1. Podczas przebywania zawodnika na strzelnicy jego broń musi być rozładowana i schowana do kabury, lub do pudełka, pistolety muszą mieć wyjęty magazynek.
1.2. Zawodnik nie może manipulować bronią na terenie strzelnicy; wyjątkiem od tej zasady są wyznaczone i wyraźnie oznaczone obszary, zwane „strefami bezpieczeństwa”, gdzie wolno dowolnie manipulować rozładowaną bronią. Drugim wyjątkiem jest moment strzelania na torze strzeleckim.
1.3. Do „stref bezpieczeństwa” pod żadnym pozorem nie może być wnoszona amunicja, a zwłaszcza załadowane magazynki; dotyczy to również amunicji ćwiczebnej oraz wystrzelonych łusek. Amunicja, załadowane magazynki itp. muszą być pozostawione poza strefą bezpieczeństwa, na przykład w torbie.
1.4. Na terenie strzelnicy poza strefami bezpieczeństwa można dowolnie manipulować amunicją i środkami do jej przenoszenia.
1.5. Zawodnik może manipulować jednocześnie bronią i amunicją jedynie na stanowisku strzeleckim, po odpowiedniej komendzie sędziego i pod jego bezpośrednim nadzorem.
1.6. Należy przestrzegać zasady trzymania palca „strzelającego” zawsze poza kabłąkiem spustowym, za wyjątkiem chwili celowania i oddawania strzału.
1.7. Przez cały czas strzelania należy przestrzegać zasady utrzymywania wylotu lufy w kierunku bezpiecznym; za kierunek bezpieczny przyjmuje się obszar głównego kulochwytu strzelnicy. Wylot lufy w żadnym wypadku nie może być skierowany ponad kulochwyt.
1.8. Naruszenie zasad z punktów 1.1-1.3  i  1.5-1.7  jest karane natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika z całych zawodów.
1.9. Wszystkie osoby przebywające na terenie strzelnicy są obowiązane nosić okulary ochronne. W pobliżu torów strzeleckich powinny być noszone ochronniki słuchu.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE
2.1. Dopuszcza się stosowanie broni i  amunicji spełniających wymagania klas Pistolet Standard IPSC, Pistolet Fabryczny IPSC, Fabryczny Rewolwer Obronny IDPA, oraz akcesoriów (kabury, ładownice, pasy) spełniających wymagania przepisów IDPA. Nie przewiduje się podziału na klasy sprzętowe. Wszyscy zawodnicy startują razem i wyłania się jednego zwycięzcę.
2.2. Ubranie musi całkowicie zakrywać broń i amunicję w postawie z rękoma podniesionymi do poziomu.

KOMENDY SĘDZIOWSKIE
3.1. „Ładuj, przygotuj się” - stojący na stanowisku zawodnik ładuje broń, wkłada ją do kabury i przyjmuje postawę „gotów”.
3.2. „Czy jesteś gotów?” - jeśli zawodnik jest gotów do strzelania to nie reaguje, jeśli nie jest gotów melduje „nie” i ma 30 sekund na zameldowanie „gotów”, jeśli nie zamelduje gotowości sędzia podaje komendę „Uwaga!”
3.3. „Uwaga!” - po komendzie zawodnicy muszą pozostawać w bezruchu, w czasie od jednej do trzech sekund po komendzie „Uwaga!” sędzia musi podać timerem sygnał startowy.
3.4. „Sygnał startowy biiii” - po tym sygnale zawodnicy mogą wyjąć broń i rozpocząć strzelanie.
3.5. „Kabura” – zawodnik zabezpiecza broń i chowa broń do kabury.
3.5. „Jeśli skończyłeś, do przejrzenia broń” - zawodnik rozładowuje broń i pokazuje sędziemu do inspekcji.
3.6. „Przejrzałem, strzał kontrolny, kabura” - zawodnik oddaje strzał kontrolny i chowa broń do kabury. Po wykonaniu tej komendy zawodnik może zejść ze stanowiska.

PROCEDURA  STRZELANIA

4.1. Cel: 1x tarcza QIT-99 Silhouette. Rm 60 strzałów. 1 trafienie = 1 punkt.
[Dla wiadomości zawodników. Wg wymagań FBI 48 pkt (80%) = zaliczenie dla funkcjonariusza; 54 pkt (90%) = zaliczenie dla instruktora.]

4.2. We wszystkich zadaniach start z bronią i amunicją ukrytą pod ubraniem. Postawa startowa we wszystkich zadaniach stojąc, ręce swobodnie wzdłuż tułowia, lub z dłońmi skrzyżowanymi na wysokości krocza. Tylko w zadaniu 1 strzelnie jedną ręką, w pozostałych dowolnie.

4.3.
Zadanie 1      3 yd. (2,74 m)      rm 12 st.
A. 3 st. / 3 sek. Tylko silna ręka.
B. 3 st. / 3 sek. Tylko silna ręka.
C. 3 st. tylko silna ręka, przełożenie, 3 st. tylko słaba ręka / 8 sek.

Zadanie 2      5 yd. (4,57 m)      rm 12 st.
A. 3 st. / 3 sek.
B. 3 st. / 3 sek.
C. 3 st. / 3 sek.
D. 3 st. / 3 sek.

Zadanie 3      7 yd. (6,40 m)      rm 16 st.
A. 4 st. / 4 sek.
B. 4 st. / 4 sek.
C. start z 4 nb w broni. 4 st, zmiana z otwartym zamkiem, 4 st. / 8 sek.

Zadanie 4      15 yd. (13,72 m)      rm 10 st.
A. 3 st. / 6 sek.
B. 3 st. / 6 sek.
C. 4 st. / 8 sek.

Zadanie 5      25 yd. (22.86 m)      rm 10 st.
A. Stanowisko startowe 5 yd od zasłony. Ukryć się za zasłoną, 3 st. stojąc, 2 st. klęcząc / 15 sek.
B. Stanowisko startowe 5 yd od zasłony. Ukryć się za zasłoną, 3 st. stojąc, 2 st. klęcząc / 15 sek.

4.4. Kary.
Strzał poza limitem czasu – minus jeden punkt.
Strzał ponad liczbę wyznaczoną w opisie – minus jeden punkt.
Ww kary nie sumują się.
Błąd proceduralny – minus trzy punkty.

WYNIKI  ZAWODÓW
5.1 Wynikiem końcowym zawodnika, jest suma zdobytych punktów, pomniejszona o ewentualne kary.
5.2. Jeśli na miejscach 1 – 6 zawodnicy będą mieli równe wyniki, zarządzana jest dogrywka.
5.3. Dogrywką jest zadanie 3C, strzelane nie w limicie czasu, ale z pomiarem czasu strzelania.
5.4. W dogrywce zawodnicy klasyfikowani są wg większej liczby trafień, jeśli uzyskają taką samą liczbę trafień, to według krótszego czasu strzelania.
5.5. Począwszy od miejsca siódmego zawodnicy z równymi wynikami zajmują tę samą pozycję, z zachowaniem przerwy w numeracji miejsc odpowiadającej liczbie strzelców z równymi wynikami na tej samej pozycji.
5.6. Wszelkie awarie broni i amunicji nie uprawniają zawodnika do powtórnego strzelania. Awarie zawodnik usuwa sam, zachowując warunki bezpieczeństwa, po usunięciu awarii zawodnik może kontynuować wykonywanie rozpoczętego zadania.

PRZEPISY KOŃCOWE
6. Kwestie nie opisane w regulaminie rozstrzyga sędzia główny zawodów, mając na względzie w szczególności bezpieczeństwo zawodników i innych osób obecnych na strzelnicy, oraz przepisy stosowane w strzelectwie dynamicznym.

 

Forum Strzelectwa Dynamicznego RESHOOT na Facebook'u   Liga Sportera   Pistolet_i_Rewolwer_Obronny   PROGRES-BROŃ   M-GEAR_forum   4shooter   Liga Sportera